Mateřská škola Koníček

Home

logo EU spolupráce
MŠ Koníček získala dotaci ve výši 434 040,- Kč na projekt "MŠ Koníček a my v ní II"!!
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání s č. registrace: cz.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011284.
/ Peněz bude použito na personální posílení pro třídu nejmladších dětí./

Za tuto stránku odpovídá paní učitelka Vratišovská.


IN
FO PRO RODIČE MŠ Koníček: 

UPOZORNĚNÍ: U jedné z učitelek bylo prokázáno onemocnění Covid-19.
Podle zprávy KHS se třída neuzavře, protože nosíme respirátory, ale dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud bude Vaše dítě nadměrně unavené, či pokašlávat, nechte ho doma!!

Prosíme rodiče o dodržování pravidla 3 R: ruce, roušky, rozestupy.

Z pochopitelných důvodů si děti nemohou do MŠ přinášet vlastní hračky.

STALO SE

17.12. se v každé třídě dopoledne rozsvítil stromeček, a pod ním děti našly dárečky.

3.12. se uskutečnila mikulášská nadílka s návštěvou Mikuláše v každé třídě zvlášť.


Ve středu 7.10. se děti fotografovaly na vánoční foto.

Ve čtvrtek 8.10. - byl na školní zahradě kůň vozit děti, a také se o něm něco zajímavého dozvěděly.

V úterý 6.10. děti ze 1. třídy běhaly na školní zahradě překážkový závod "MALÁ PARDUBICKÁ ZVÍŘÁTKOVÉ TŘÍDY"

V úterý 6.10. v 9,00 - jely děti z Pohádkové a Písmenkové tř. na prohlídku dostihového závodiště - v rámci akce "PARDUBICE, EVROPSKÉ MĚSTO KONÍ".

Ve čtvrtek 1.10. v 15,30 hod. se mohli rodiče přijít poradit s logopedkou Mgr. Vanýskovou ohledně vývoje řeči svých dětí.

V úterý 15.9. v 15,15 hod. v Písmenkové tř. všem rodičům bylo nabídnuto seznámení s metodou NTC - learning.

Ve středu 16.9. začaly pro předškoláky nadstandardní činnosti. Podrobné informace najdete v šatně třídy.

Ve čtvrtek 10.9. - 8,30 - pohádka " Zajíci jdou do školky".

V úterý 8.9. - 10,00 - pohádka "O neposlušných kůzlátkách", hrála se venku na zahradě.

Aktualizováno (Čtvrtek, 14 Leden 2021 11:34)